Památné stromy

Památné stromy a jejich ochranná pásma na území statutárního města Brna.

Součástí dat je název památného stromu, důvod ochrany, číslo dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP), obvod kmene a poloměr ochranného pásma.

Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Městská zeleň.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Téma datové sady Životní prostředí
Typ územního prvku RÚIAN Obec, vojenský újezd
Kód územního prvku RÚIAN 582786
Dotčené časové období od
Dotčené časové období do
Periodicita aktualizace dvouletá
Poskytovatel dat Statutární město Brno
URI poskytovatele dat https://kod.brno.cz
Správce
Email správce
Autor
Email autora
Odkaz na dokumentaci datové sady