Family Pointy

Seznam Family Pointů - tedy bezbariérových míst pro rodiny, kde je možné přebalit a nakrmit malé děti, využít dětský koutek nebo získat informační letáky. Na některých Family Pointech je možná také konzultace rodinných problémů se zaškolenou pracovnicí nebo využití veřejného internetu. Součástí dat je také provozní doba Family Pointů a odkaz na webové stránky.

Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Mapa přístupnosti Brna.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Téma datové sady Regiony a města
Typ územního prvku RÚIAN Obec, vojenský újezd
Kód územního prvku RÚIAN 582786
Dotčené časové období od
Dotčené časové období do
Periodicita aktualizace dvouletá
Poskytovatel dat Statutární město Brno
URI poskytovatele dat https://kod.brno.cz
Správce Bc. Drahomíra Tesařová
Email správce Bc. Drahomíra Tesařová
Autor
Email autora
Odkaz na dokumentaci datové sady